קצר ולבניין

קצר ולבניין

קיבוץ אפיקים, 04-6754339